Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Alphabet

Hướng dẫn cài đặt mysql trên centos 7

     Xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt…

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Clamav để quyét malware

     Xin chào tất cả các bạn hôm nay Bkhost xin giới thiệu đến các bạn một phần mềm…

Hướng dẫn bật phương thức PUT trên DirectAdmin

     Xin chào tất cả các bạn, mặc định từ Directadmin 1.52 trở lên sẽ chưa được bật phương…

Hướng dẫn khôi phục tài khoản trong DirectAdmin

     Xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách có thể restore…

Tìm hiểu về Litespeed

     Litespeed là Webserver được ưu chuộng sử dụng trong thời gian gần đây bên cạnh những Webserver quen…

Hướng dẫn thay đổi password cho tài khoản directadmin với quyền admin

     Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi password…

Hướng dẫn thay đổi port ssh trên vps linux

     Việc sử dụng thông tin port SSH mặc định để kết nối từ xa đến máy chủ khá là nhạy…

Hướng dẫn thay đổi password admin của Directadmin trên vps

     Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây! Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn…

Hướng dẫn sử dụng putty đăng nhập vào vps linux

     Hiện nay trên thị trường có khá nhiều phần mềm được sử dụng để SSH vào VPS. Một…

Hướng dẫn sử dụng Cloudflare để hạn chế tấn công từ chối dịch vụ DDOS

     Xin chào tất cả lại là mình đây, hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm…