Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Cloud VPS (Máy chủ ảo)

Hướng dẫn thay đổi pass cho user tại vps sử dụng centos

     Xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi pass của user…

Hướng dẫn backup dữ liệu lên Google Drive trên vps sử dụng hệ điều hành CentOS

     Xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước thực hiện…

Hướng dẫn cài đặt mysql trên centos 7

     Xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt…

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Clamav để quyét malware

     Xin chào tất cả các bạn hôm nay Bkhost xin giới thiệu đến các bạn một phần mềm…

Hướng dẫn bật phương thức PUT trên DirectAdmin

     Xin chào tất cả các bạn, mặc định từ Directadmin 1.52 trở lên sẽ chưa được bật phương…

Hướng dẫn khôi phục tài khoản trong DirectAdmin

     Xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách có thể restore…

Tìm hiểu về Litespeed

     Litespeed là Webserver được ưu chuộng sử dụng trong thời gian gần đây bên cạnh những Webserver quen…

Hướng dẫn thay đổi password cho tào khoản directadmin với quyền admin

     Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi password…

Hướng dẫn thay đổi port ssh trên vps linux

     Việc sử dụng thông tin port SSH mặc định để kết nối từ xa đến máy chủ khá là nhạy…

Hướng dẫn thay đổi password admin của Directadmin trên vps

     Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây! Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn…