Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Dịch vụ email

HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN TRONG EMAIL SERVER

1. Đăng nhập vào link dưới đây: https://manage.bkhost.vn/clientarea.php (Tài khoản khách hàng trên BKHOST – Tài khoản BKHOST cung cấp tới…

Hướng dẫn cấu hình cài đặt mail serer trên outlook 2016

     Xin chào tất cả các bạn , hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình thiết…

Quản lý cặp tài liệu

1. Tạo một cặp tài liệu mới – Chọn chức năng Cặp tài liêu -> click vào biểu tượng   …

Quản lý sổ địa chỉ

1.Tạo sổ địa chỉ mới – Chọn chức năng Sổ địa chỉ -> Click vào biểu tượng     –…

Thiết lập bộ lọc email

Chúng ta có thể thiết lập bộ lọc email để tự động di chuyển email vào một thư mục cụ…

Quản lý email

1. Sắp xếp email Để sắp xếp email, ta click vào mục tiêu đề tương ứng của email.    …

Tạo chữ ký cho email server

   Xin chào các bạn.  Việc tạo chữ ký cho email giúp bạn khẳng định thương hiệu, liên hệ với…

Hướng Dẫn Cài Đặt Trả Lời Tự Động Trong Email

Xin chào các bạn! BKHOST nhận được rất nhiều yêu cầu hỗ trợ về cài đặt chế độ trả lời…

Hướng Dẫn Tạo Và Quản Lý Lịch Công Tác Trong Mail

Xin chào các bạn. Việc lập kế hoạch trong một tuần, một tháng là rất quan trọng để đem lại…

[Email Server] – Hướng Dẫn Tạo Và Quản Lý Lịch Công Tác Trong Mail

Xin chào các bạn. Việc lập kế hoạch trong một tuần, một tháng là rất quan trọng để đem lại…