Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Tên miền Viêt Nam

Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng tên miền Việt Nam

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thủ tục để thực…

Hướng dẫn đăng ký tên miền Việt Nam

     Xin chào các bạn, bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục đăng ký và…

Hướng dẫn đăng ký tên miền .gov.vn

     Xin chào các bạn, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đăng ký tên miền “.gov.vn” tại BKHOST…

Hướng dẫn chuyển tên miền Việt Nam về BKHOST

     Xin chào các bạn, bài viết https://kienthuc.bkhost.vn/transfer-ten-mien-la-gi-khi-nao-can-transfer-ten-mien/ đã giúp bạn tìm hiểu về chuyển tên miền, tiếp theo…

Vòng đời của một tên miền “.vn”

Hình minh họa về vòng đời của một tên miền “.vn” Chú thích: Trạng thái tên miền tự do: là…

Thay đổi DNS cho tên miền

Việc thay đổi DNS cho tên miền Việt Nam khách hàng không thể tự thực hiện được, do việc thay…

Những đối tượng được đăng ký tên miền Việt Nam

Một số đuôi tên miền Việt Nam sẽ hạn chế người đăng ký. Trong các trường hợp không phù hợp…

Những mốc thời gian cần lưu ý đối với Tên miền Việt Nam

Đối với tên miền Việt Nam có một số mốc thời gian quan trọng như trong hình dưới đây: Trong…

Có hạn chế nào khi lựa chọn tên miền không?

Có.Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền đăng ký: –          Nội dung đi…

Cá nhân được đăng ký dưới những nhóm tên miền VN nào?

Cá nhân được đăng ký tên miền dưới .com.vn; .biz.vn; .net.vn; .edu.vn; .pro.vn; .health.vn; .name.vn; .ac.vn; .info.vn và một số…