Nhà cung cấp Hosting Uy Tín, Hoạt động từ năm 2014. Hỗ trợ 24/7

Tên miền Viêt Nam

Vòng đời của một tên miền “.vn”

Hình minh họa về vòng đời của một tên miền “.vn” Chú thích: Trạng thái tên miền tự do: là…

Thay đổi DNS cho tên miền

Việc thay đổi DNS cho tên miền Việt Nam khách hàng không thể tự thực hiện được, do việc thay…

Những đối tượng được đăng ký tên miền Việt Nam

Một số đuôi tên miền Việt Nam sẽ hạn chế người đăng ký. Trong các trường hợp không phù hợp…

Những mốc thời gian cần lưu ý đối với Tên miền Việt Nam

Đối với tên miền Việt Nam có một số mốc thời gian quan trọng như trong hình dưới đây: Trong…

Có hạn chế nào khi lựa chọn tên miền không?

Có.Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền đăng ký: –          Nội dung đi…

Cá nhân được đăng ký dưới những nhóm tên miền VN nào?

Cá nhân được đăng ký tên miền dưới .com.vn; .biz.vn; .net.vn; .edu.vn; .pro.vn; .health.vn; .name.vn; .ac.vn; .info.vn và một số…