Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Cá nhân được đăng ký dưới những nhóm tên miền VN nào?

Lượt xem: 650 Thảo Luận: 2

Cá nhân được đăng ký tên miền dưới .com.vn; .biz.vn; .net.vn; .edu.vn; .pro.vn; .health.vn; .name.vn; .ac.vn; .info.vn và một số trường hợp đặc biệt theo tên địa danh nơi họ sống và làm việc.

Bình luận