Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Cấu Hình Dns

Hướng Dẫn Trỏ Tên Miền Về IP Hosting Tại Bkhost

DNS là một hệ thống chuyển đổi các tên miền website mà chúng ta đang sử dụng, ở dạng www.tenmien.com sang một…

Hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản của DNS

DNS là một hệ thống chuyển đổi các tên miền website mà chúng ta đang sử dụng, ở dạng www.tenmien.com sang một…