Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Hosting giá rẻ

Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin với quyền User

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cơ bản…

Hướng dẫn thêm tên miền cho hosting trên DirectAdmin

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác để thêm…

Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trên DirectAdmin

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi phiên bản…

Hướng dẫn thay đổi password của tài khoản quản trị hosting DirectAdmin

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn cách đổi password của tài…

Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin

      Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các bước để tạo…

Hướng dẫn tạo Subdomain trên DirectAdmin và trỏ Subdomain về Hosting

      Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác để…

Hướng dẫn sử dụng tên miền song song – Domain Pointers trên DirectAdmin

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác để cấu…

Hướng dẫn quản lý cơ sở dữ liệu – MySQL Management trên DirectAdmin

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cơ bản…

Hướng dẫn khởi tạo tài khoản Email trên hosting DirectAdmin

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác tạo Email…

Hướng dẫn kiểm tra chi tiết tài nguyên sử dụng trong hosting trên DirectAdmin

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn cách để kiểm tra chi…