Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Tên miền

Hướng dẫn trỏ Domain của BKHOST về Hosting

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn cách trỏ Domain về Hosting…

Hướng dẫn tạo Subdomain trên DirectAdmin và trỏ Subdomain về Hosting

      Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác để…

Hướng dẫn chuyển tên miền quốc tế về BKHOST

     Xin chào các bạn, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chuyển tên miền quốc tế về BKHOST,…

Hướng dẫn đăng ký tên miền quốc tế

     Xin chào các bạn, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các bước để dễ dàng đăng…

Thông tin cần thiết khi đăng ký tên miền quốc tế

      Xin chào các bạn, trong bài viết BKHOST này sẽ giúp bạn tìm hiểu các thông tin…

Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng tên miền Việt Nam

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thủ tục để thực…

Hướng dẫn đăng ký tên miền Việt Nam

     Xin chào các bạn, bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục đăng ký và…

Hướng dẫn đăng ký tên miền .gov.vn

     Xin chào các bạn, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đăng ký tên miền “.gov.vn” tại BKHOST…

Hướng dẫn chuyển tên miền Việt Nam về BKHOST

     Xin chào các bạn, bài viết https://kienthuc.bkhost.vn/transfer-ten-mien-la-gi-khi-nao-can-transfer-ten-mien/ đã giúp bạn tìm hiểu về chuyển tên miền, tiếp theo…

Những điều cần biết về khóa tên miền

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ giới thiệu đến các bạn về khóa tên…