Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Tên miền

Một số lưu ý bảo vệ tên miền quốc tế khỏi bị đánh cắp hoặc hack

Tên miền quốc tế, với một số đặc tính của nó, có thể bị hack hoặc đánh cắp nếu chủ…

Hướng dẫn tra cứu DNS tên miền qua intoDNS.com

Về cơ bản, để kiểm tra hoạt động của 1 website, chúng ta có thể sử dụng intoDNS để check…

DNS: SOA là gì?

Bản ghi SOA (SOA Record) được hiểu là “Start of Authority“, tức là thông tin xác nhận từ phía máy…

DNS: Bản ghi SPF là gì?

Bản ghi SPF đảm bảo rằng các máy chủ mail từ xa sẽ chấp nhận email từ tên miền của bạn chỉ…

DNS là gì ?

DNS là từ viết tắt trong tiếng Anh của Domain Name System, là Hệ thống phân giải tên được phát…

Bảo mật thông tin tên miền là gì ?

Khi Quý khách đăng ký một tên miền với nhà đăng ký tên miền, các thông tin tên miền của…

Ai quản lý các tên miền?

Tên miền quốc tế và tên miền quốc gia cấp 1 do tổ chức Internet Corporation for Assigned Names and…

Ai có thể đăng ký tên miền?

Tên miền quốc gia có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên miền quốc tế thì…

Vòng đời của một tên miền “.vn”

Hình minh họa về vòng đời của một tên miền “.vn” Chú thích: Trạng thái tên miền tự do: là…

Thay đổi DNS cho tên miền

Việc thay đổi DNS cho tên miền Việt Nam khách hàng không thể tự thực hiện được, do việc thay…