Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Ai có thể đăng ký tên miền?

Lượt xem: 529 Thảo Luận: 2

Tên miền quốc gia có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên miền quốc tế thì không có một hạn chế nào về đối tượng đăng ký tên miền. Tất cả cá nhân, tổ chức, không phân biệt thuộc quốc gia nào đều có thể đăng ký một hoặc nhiều tên miền quốc tế.

Bình luận