Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Ai quản lý các tên miền?

Lượt xem: 490 Thảo Luận: 2
Tên miền quốc tế và tên miền quốc gia cấp 1 do tổ chức Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) quản lý. Tên miền quốc gia cấp thấp hơn do cơ quan quản lý tên miền của từng nước quản lý. Ở Việt Nam, cơ quan quản lý tên miền quốc gia là VNNIC.
Khách hàng đăng ký là người có toàn quyền sở hữu tên miền.

Bình luận