Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Hướng dẫn tra cứu DNS tên miền qua intoDNS.com

Lượt xem: 586 Thảo Luận: 2

Về cơ bản, để kiểm tra hoạt động của 1 website, chúng ta có thể sử dụng intoDNS để check các thông tin như địa chỉ IP của hosting, các bản ghi sử dụng cho nhận email @domain.com tại intoDNS.com. Đây là website cung cấp các thông tin cơ bản giúp bạn dễ dàng nhận biết các vấn đề đang xảy ra với website của mình.

Các thông tin có thể check bao gồm:

Parent: DNS chính đang được tên miền trỏ đến.

NS: Bản ghi DNS được nhận diện tại phía máy chủ tiếp nhận tên miền. Thông thường bản ghi NS nên trùng với bản ghi Parent ở trên thì sẽ đảm bảo mức độ ổn định nhất. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp bản ghi DNS không trùng khớp như ví dụ dưới đây:

Bình luận