Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Hướng dẫn đăng ký tên miền .gov.vn

Lượt xem: 490 Thảo Luận: 2

     Xin chào các bạn, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đăng ký tên miền “.gov.vn” tại BKHOST

  1. Nguyên tắc thực hiện
  • Nguyên tắc đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” được quy định chi tiết tại Điều 13 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo các quy định sau:
  • Đối tượng được đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” bao gồm:
  • Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được quy định tại các Luật về tổ chức Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  • Các đơn vị nằm trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước quy định ở trên.
  • Tên miền “.gov.vn” phải đặt theo tên gọi của cơ quan, đơn vị một cách cụ thể, rõ ràng, dễ phân biệt với tên của các tổ chức khác và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được quy định tại các văn bản ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị đăng ký sử dụng tên miền “.gov.vn”
  • Người chịu trách nhiệm quản lý tên miền “.gov.vn” phải là người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền thuộc cơ quan, đơn vị đăng ký tên miền theo quy định của pháp luật; Bản khai đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” theo mẫu quy định tại Website của các Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong nước.
  • Cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tại các Nhà đăng ký tên miền trong nước tại địa chỉ http://nhadangky.vn và được xét duyệt theo nguyên tắc tiền kiểm như sau: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong nước có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho VNNIC để xem xét quyết định. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, VNNIC thông báo kết quả xử lý cho Nhà đăng ký tên miền “.vn”  bằng đường thư điện tử để phối hợp thực hiện và yêu cầu Nhà đăng ký thông báo kết quả xử lý cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
  1. Quy trình thực hiện

 TT

Các bước

Trách nhiệm

Mô tả

 Biểu mẫu
1

Lựa chọn tên miền

Chủ thể

-Chủ thể thực hiện kiểm tra sự tồn tại của tên miền dự định đăng ký thông qua website: https://bkhost.vn

-Lựa chọn tên miền theo nguyên tắc đăng ký được quy định tại Điều 6 và Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

2

Đăng ký tên miền

Chủ thể

-Chủ thể truy cập vào website BKHOST và tiến hành các bước đăng ký như tên miền thông thường.
3

Hoàn thiện thủ tục đăng ký

Chủ thể

BKHOST

   Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn của BKHOST, bao gồm:

(1) Bản khai đăng ký (hoặc hợp đồng giữa chủ thể và BKHOST) có xác nhận của chủ thể với các nội dung theo mẫu quy định của BKHOST đã lựa chọn, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT (hoặc biểu mẫu BM-QLTN-QT-02-01 đính kèm).

(2) Giấy CMND của cá nhân người thay mặt cơ quan làm thủ tục đăng ký tên miền, là bản gốc để BKHOST đối chiếu với thông tin trong bản khai và bản có công chứng nếu gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ của BKHOST.

Lưu ý: Trường hợp chưa rõ về đối tượng đăng ký, hoặc ý nghĩa tên miền đăng ký, BKHOST yêu cầu cơ quan, tổ chức nộp thêm các giấy tờ liên quan theo hướng dẫn.

BM-QLTN-QT-02-01

 

4

BKHOST chuyển hồ sơ tới VNNIC xét duyệt

BKHOST

VNNIC

   Trong thời hạn 02 (một) ngày làm việc, BKHOST chuyển hồ sơ đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” đã tiếp nhận của chủ thể tới VNNIC để xem xét quyết định.

5

VNNIC thông báo cho BKHOST kết quả xét duyệt hồ sơ

BKHOST

VNNIC

   Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, VNNIC xét duyệt và thông báo kết quả xử lý:

-Trường hợp hồ sơ hợp lệ: BKHOST thực hiện theo bước 6;

-Trường hợp hồ sơ chưa đủ sở cứ (chưa rõ về đối tượng đăng ký, hoặc ý nghĩa tên miền đăng ký): VNNIC yêu cầu BKHOST liên hệ với chủ thể cung cấp thêm các giấy tờ xác minh (bản cam kết và giải trình việc đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” theo biểu mẫu BM-QLTN-QT-02-02, hoặc các giấy tờ khác);

-Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: VNNIC yêu cầu BKHOST thông báo cho chủ thể và nêu rõ lý do từ chối.

 

 

 

 

BM-QLTN-QT-02-02

6

Thực hiện việc đăng ký tên miền

BKHOST

  Trường hợp hồ sơ được VNNIC đồng ý  để BKHOST thực hiện việc đăng ký tên miền.

7

Đưa tên miền và sử dụng

Chủ thể

BKHOST

   Để đưa tên miền vào hoạt động, chủ thể liên hệ với BKHOST để được hướng dẫn về các dịch vụ giá trị gia tăng trên tên miền (như khai báo tên miền – DNS hosting, cài đặt thông số Website, …).

(BKHOST thực hiện việc khai báo các bản ghi theo yêu cầu của chủ thể nếu máy chủ DNS chuyển giao tại BKHOST, hoặc hướng dẫn chủ thể liên hệ với nơi cung cấp dịch vụ mà chủ thể đã đặt máy chủ DNS chuyển giao để được hỗ trợ).

     Nếu gặp khó khăn gì trong quá trình đăng ký dịch vụ, bạn vui lòng liên hệ với Phòng Kinh Doanh của BKHOST để được hỗ trợ.

     Chúc bạn thành công!

 

Tags:

Bình luận