Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Dịch vụ email

[Email Server] – Hướng Dẫn Quản Lý Email

Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác quản lý Email Bạn…

Hướng Dẫn Thay Đổi Ảnh Logo Của Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Ở “Bảng Điều Khiển Quản Trị”, Chọn “Hồ Sơ Công Ty” Bước 2: Chọn mục “Cá Nhân…

Hướng Dẫn Thay Đổi Ngôn Ngữ Của Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Ở “Bảng Điều Khiển Quản Trị”, Chọn “Hồ Sơ Công Ty” Bước 2: Chọn mục “Tiểu Sử”…

Hướng Dẫn Thay Đổi Email Khôi Phục Của Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Ở trang chủ “Bảng Điều Khiển Quản Trị”, Chọn biểu tượng “Hồ Sơ Công Ty” Bước 2:…

[Email Server] – Hướng Dẫn Soạn, Trả Lời Và Cài Đặt Chuyển Tiếp (Forward) Email

1. Soạn thảo email mới: Bạn truy cập và đăng nhập vào trình duyệt mail theo địa chỉ: mail.mailviet.vn –…

[Email Server]- Hướng Dẫn Đăng Nhập Và Thay Đổi Mật Khẩu

Chúng ta đã rất quen với việc sử dụng Email Google và rất nhiều người thắc mắc về giao diện…

Hướng Dẫn Tạm Ngừng Email Người Dùng Trong Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Chọn email cần tạm dừng Bước 2: Chọn biểu tượng dấu ba chấm dọc (như hình dưới)….

Hướng Dẫn Xóa Email Người Dùng Trong Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Chọn email cần xóa Bước 2: Chọn biểu tượng dấu ba chấm dọc (như hình dưới). Chọn…

Hướng Dẫn Đổi Tên Email Người Dùng Trong Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Chọn email cần thay đổi Tên Bước 2: Chọn biểu tượng hình chiếc Bút (như hình dưới)…

Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu Email Người Dùng Trong Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Chọn email cần thay đổi mật khẩu Bước 2: Chọn biểu tượng khóa (như hình dưới) Bước…