Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Hướng Dẫn Cài đặt IIS 10 và Tạo Website trên Windows Server 2019

Lượt xem: 1693 Thảo Luận: 2

Chào tất cả các bạn hôm nay BKHOST xin hướng dẫn các bạn cài đặt IIS và tạo website trên Windows Server 2019 Standard

Video hướng dẫn 

Bước 1 : Cài đặt IIS trên Windows Server 2019 Standard

Mở Server Manager, chọn Manage > Add Roles và features hoặc chọn từ giao diện chính

Bấm Next

Chọn Role-based, bấm Next

Chọn máy chủ phù hợp, bấm Next

Chọn Web Server (IIS)

Bấm Add Features

Bấm Next

Bấm Next

Bấm Next

Tùy chỉnh cài đặt của IIS, hoặc chấp nhận các thiết lập mặc định đã được chọn, và sau đó nhấp vào Next

Nhấn Installs

Khi cài đặt IIS hoàn tất, wizard phản ánh trạng thái cài đặt. Nhấn Close để kết thúc

Để vào giao diện quản lý Internet Information Services (IIS) Manager, chọn Tools > Internet Information Services (IIS) Manager

Kiểm tra kết quả sau khi cài IIS WebServer: Truy cập http://your-ip-address/ từ trình duyệt

Tạo Website IIS 10

Tạo thư mục chứa code của Website

Mở IIS, Server Manager > Tools > Internet Information Services (IIS) Manager. Chuột phải vào Default Website > Manage Website > Stop

Chuột phải vào Site > Add Website

Điền thông tin và chọn chính xác đường dẫn tới thư mục chứa code Website. Nhấn OK

Truy cập địa chỉ http://your-domain/

Chúc các thành công !!!

 

Bình luận