Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Cloud VPS (Máy chủ ảo)

Các lệnh cơ bản của SSH

1. Lệnh liên quan đến hệ thống exit: thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh. logout: tương tự exit. reboot: khởi…

Các log quan trọng trong Directadmin

Công việc của 1 người quản trị hệ thống yêu cầu họ phải luôn luôn kiểm soát,nắm rõ tình trạng…

Cài đặt PageSpeed Module trên directadmin

Mod Google Pagespeed là một module hay để tối ưu hóa tốc độ tải trang và đạt được những điểm…

Binding multiple IPs to one interface in Centos

The steps to add additional IP’s to one network card / interface in Centos are as follows: 1.) Login into…