Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Hướng dẫn cài đặt mysql trên centos 7

Lượt xem: 591 Thảo Luận: 2

     Xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt mysql trên vps có sử dụng hệ điều hành centos 7

Cập nhật hệ thống của bạn:

sudo yum update

 

 

Chọn y

Chọn y


    

Bạn sẽ cần wget phải hoàn thành hướng dẫn này. Nó có thể được cài đặt như sau:

yum install wget

Chọn y , hiển thị như hình dưới là hoàn tất cài wget

 

 

Cài đặt MySQL 

MySQL phải được cài đặt từ kho lưu trữ cộng đồng .

  1. Tải về và thêm kho lưu trữ, sau đó cập nhật.

wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm

 

 

Hiển thị như hình dưới là tải xong

 

 

Tiếp theo gõ lệnh

sudo rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm

yum update

     2.  Cài đặt MySQL như bình thường và bắt đầu dịch vụ. Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được hỏi nếu bạn muốn chấp nhận kết quả từ xác minh GPG của tệp .rpm. Nếu không có lỗi hoặc không khớp xảy ra, nhập y.

  sudo yum install mysql-server

Các bạn cũng chọn y như mấy phần trước

  sudo systemctl start mysqld

Harden MySQL Server 

Chạy mysql_secure_installationtập lệnh để giải quyết một số vấn đề bảo mật trong cài đặt MySQL mặc định.

sudo mysql_secure_installation

 

 

Các bạn nhấn enter

 

 

Sau đó các bạn bấm y và đặt pass cho tài khoản root của MySQL

 

 

Gõ enter đến đoạn này

 

Root đăng nhập 

  1. Để đăng nhập vào MySQL với tư cách là người dùng root:

mysql -u root –p

Nhập password root bạn vừa tạo là sẽ đăng nhập được

 

    

     2.   Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu gốc mà bạn đã gán khi tập lệnh mysql_secure_installation được chạy.

Sau đó, bạn sẽ được trình bày với một tiêu đề chào mừng và lời nhắc của MySQL như dưới đây:

mysql>

Tạo một người dùng và cơ sở dữ liệu MySQL mới

Trong ví dụ dưới đây, testdb là tên của cơ sở dữ liệu, testuser là người dùng và password là mật khẩu của người dùng.

create database testdb;


 

create user ‘testuser’@’localhost’ identified by ‘password’;

grant all on testdb.* to ‘testuser’ identified by ‘password’;

Ở đây ‘password’ là password bạn muốn đặt


 

Bạn có thể rút ngắn quá trình này bằng cách tạo người dùng trong khi gán quyền cơ sở dữ liệu:

create database testdb;

grant all on testdb.* to ‘testuser’ identified by ‘password’;

Sau đó thoát khỏi MySQL.

exit

Tags: ,

Bình luận