Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Alphabet

Quản lý tài khoản FTP trong Plesk

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác tạo và…

Quản lý cặp tài liệu

1. Tạo một cặp tài liệu mới – Chọn chức năng Cặp tài liêu -> click vào biểu tượng   …

Quản lý sổ địa chỉ

1.Tạo sổ địa chỉ mới – Chọn chức năng Sổ địa chỉ -> Click vào biểu tượng     –…

Quản lý email

1. Sắp xếp email Để sắp xếp email, ta click vào mục tiêu đề tương ứng của email.    …