Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Alphabet

Phòng chống tấn công wp-admin

Login Lockdown (LL) ghi nhận lại những địa chỉ IP và thời gian mỗi khi có một sự đăng nhập thất bại xảy…

Phát hiện tấn công Ddos hoặc botnet vào website bằng cách xem Raw Access Log trên Cpanel và cách phòng chống.

Vào Một Ngày đẹp trời ,bạn phát hiện website đột ngột chậm như rùa, Hoặc website ngốn bandwith 1 cách…