Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Hướng dẫn bật phương thức PUT trên DirectAdmin

Lượt xem: 575 Thảo Luận: 2

     Xin chào tất cả các bạn, mặc định từ Directadmin 1.52 trở lên sẽ chưa được bật phương thức PUT.Để thực hiện bật giao thức PUT, các bạn thao tác gõ lệnh tại giao thức ssh như sau: 

Di chuyển tới thư mục /usr/local/directadmin/custombuild

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Sửa file option.conf

vi option.conf

 

 

Tìm đến dòng

http_methods=GET:HEAD:POST

Rồi sửa thành

http_methods=GET:HEAD:POST:PUT

Sau đó lưu lại và thực hiện câu lệnh sau

./build nginx_apache

Quá trình build lại cấu hình sẽ mất khoảng từ 5-15 phút tuỳ vào cấu hình của máy chủ nên bạn vui lòng đợi cập nhật cấu hình.

     Chúc các bạn thành công !

Tags: ,

Bình luận