Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

DirectAdmin là gì? Hướng dẫn sử dụng directadmin?

Lượt xem: 831 Thảo Luận: 2

*Directadmin là gì?

 • DirectAdmin (hay gọi tắt là DA) là phần mềm quản lí hosting trên nhiều hệ điều hành Linux.
 • Có nhiều phần mềm quản lý hosting như Cpanel, Klolox, virtualmin… Trong đó DirectAdmin khá nhẹ, phù hợp nhiều cấu hình, ít chiếm tài nguyên, chức năng ít hơn Cpanel nên dễ sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin?

– Đầu tiên bạn đăng nhập vào trang quản trị DirectAdmin. Trang quản trị sẽ hiện ra như hình dưới:

Khu vực số 1: (như trên hình)  Bao gồm các chức năng cơ bản truy nhập DirectAdmin (DA) dù bạn đứng ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể click vào các nhóm chức năng này để tới mục mong muốn:

 • – Nút Home: Để trở về trang home.
 • – Nút Webmail: Để truy nhập webmail
 • – Nút Password: Để thay đổi mật khẩu của tài khoản đăng nhập hiện tại
 • – Nút Help: Hỗ trợ
 • – Nút Files: Để truy nhập file manager
 • – Nút Logout: Để thoát khỏi hệ thống DA
 • Khu vực số 2: Bạn có thể thao tác với các chức năng của hosting như thay đổi mật khẩu, kiểm tra lịch sử các lần đăng nhập, thống kê các thông số liên quan đến việc truy cập website, tài nguyên của hosting, quản lý các file trên hosting, quản lý cơ sở dữ liệu trên hosting.
 • – Create Administrator: Tạo thêm tài khoản quản trị
 • – List Administrators: Xem danh sách các tài khoản admin
 • – Change Passwords: Thay đổi mật khẩu cho tài khoản đang đăng nhập
 • – Manage Tickets: Quản lý ticket
 • – Create Reseller: Tạo tài khoản Reseller
 • – List Resellers :Xem danh sách tài khoản Reseller
 • – Manage Reseller Packages: Quản lý các gói do Reseller tạo ra
 • – Show All Users: Xem danh sách tất cả các user
 • Khu vực số 3: Nhóm công cụ cho tài khoản admin
 • – IP Management: Quản lý IP, nếu VPS của bạn có nhiều địa chỉ IP.
 • – DNS Administration: Quản lý DNS, có thể thay đổi danh sách máy chủ DNS tại đây
 • – Admin Backup/Transfer: Thực hiện backup và Transfer các tài khoản
 • – Multi Server Setup: Cài đặt thiết lập kết nối nhiều server .
 • – Mail Queue Administration:  Quản lý email trong queue
 • – Move Users between Resellers: Di chuyển các user giữa các tài khoản reseller
 • – System Information: Kiểm tra thông tin hệ thống
 • – Service Monitor: Kiểm tra các dịch vụ như MySQL; Apache; Exim, … có thể chủ động khởi động lại các service này
 • – System Backup: Thiết lập cấu hình backup
 • – Log Viewer: Xem log
 • – File Editor: Chỉnh sửa file
 • – Process Monitor: Giám sát các tiến trình đang xử lý.

Khu vực số 4: Các chức năng mở rộng như hệ phần quản trị database bằng phpMyAdmin, theo dõi các thông tin của server, cấp SSL certificate… cụ thể:

 • – Complete Usage Statistics: Thống kê mức độ sử dụng
 • – Custom HTTPD Configurations: Tối ưu tùy chỉnh cấu hình dịch vụ Apache cho hệ thống
 • – PHP SafeMode Configuration :Cấu hình safemode cho PHP
 • – Brute Force Monitor: Xem lịch sử các cuộc tấn công hoặc scan port.
 • – ConfigServer Firewall&Security :Cấu hình cài đặt firewall cho VPS
 • – Administrator Settings: Thiết lập một số chức năng quản trị
 • – Licensing / Updates :Update bản quyền
 • – Plugin Manager: Quản lý các plugin cài đặt.
 • – All User Cron Jobs: kiểm tra các crontab đang hoạt động trên hệ thống

Khu vực số 5: Hiển thị các thông tin hiện tại về việc sử dụng tài nguyên của hosting chẳng hạn như băng thông đã sử dụng trong tháng, dung lượng đĩa cứng đã sử dụng, số lượng hòm thư, số lượng user FTP và số lượng database đang sử dụng. Lưu ý khi bandwidth và dung lượng đã sử dụng hết số lượng được cấp phát thì hosting sẽ tự động tạm treo do vậy bạn cần theo dõi các thông số này thường xuyên để tránh hiện tượng hosting không truy cập được.

 • – Disk Space : Mức độ sử dụng dung lượng hosting
 • – Bandwidth : Mức độ sử dụng băng thông
 • – Domains : Thống kê số lượng domain đã chạy trên hosting của bạn
 • – Users: Thống kê số lượng tài khoản người dùng
 • – Resellers: Thống kê  số lượng tài khoản Reseller đã có trên Direct Admin
 • Bạn có thể tham khảo đăng ký các gói Hosting tại đây: BKHOST.VN
  – Những cụm từ tìm kiếm đồng nghĩa trên Google: cách sử dụng directadmin,

Bình luận