Kiến Thức

DirectAdmin là gì? Hướng dẫn sử dụng directadmin?

*Directadmin là gì?

Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin?

– Đầu tiên bạn đăng nhập vào trang quản trị DirectAdmin. Trang quản trị sẽ hiện ra như hình dưới:

Khu vực số 1: (như trên hình)  Bao gồm các chức năng cơ bản truy nhập DirectAdmin (DA) dù bạn đứng ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể click vào các nhóm chức năng này để tới mục mong muốn:

Khu vực số 4: Các chức năng mở rộng như hệ phần quản trị database bằng phpMyAdmin, theo dõi các thông tin của server, cấp SSL certificate… cụ thể:

Khu vực số 5: Hiển thị các thông tin hiện tại về việc sử dụng tài nguyên của hosting chẳng hạn như băng thông đã sử dụng trong tháng, dung lượng đĩa cứng đã sử dụng, số lượng hòm thư, số lượng user FTP và số lượng database đang sử dụng. Lưu ý khi bandwidth và dung lượng đã sử dụng hết số lượng được cấp phát thì hosting sẽ tự động tạm treo do vậy bạn cần theo dõi các thông số này thường xuyên để tránh hiện tượng hosting không truy cập được.

Exit mobile version