Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Bảng giá HOSTING

Lượt xem: 715 Thảo Luận: 2

Báo giá Hosting

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về website của các cá nhân, doanh nghiệp, BKHOST đã cung cấp rất nhiều gói dịch vụ hosting để cho khách hàng có thể lựa chọn cho phù hợp. Đây là sự lựa chọn đúng đắn dành cho doanh nghiệp bạn nếu website của bạn cần có sự ổn định cao và có nhu cầu được hỗ trợ nhanh chóng. Bảng giá dịch vụ hosting như sau:

STTGÓI DỊCH VỤTHÔNG SỐĐƠN GIÁ (VNĐ)/THÁNGKhuyến Mãi 35%Tổng 
AHOSTING LINUX
1STARTRAM: 750MB
Băng thông: 20 GB
Email: Unlimited
Addon Domain: 01
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
29,000               18,85010,150
2START PLUSRAM: 01GB
Băng thông: 50 GB
Email: Unlimited
Addon Domain: 03
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
45,000               29,25015,750
3SILVERRAM: 02GB
Băng thông: Unlimited
Email: Unlimited
Addon Domain: 05
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
85,000               55,25029,750
4SILVER PLUSRAM: 03Gb
Băng thông: Unlimited
Email: Unlimited
Addon Domain: 7
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
149,000               96,85052,150
5GOLDRAM: 10GB
Băng thông: Unlimited
Email: Unlimited
Addon Domain: 11
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
325,000             211,250113,750
BHOSTING WINDOWS
1W- STARTRAM: 500MB
Băng thông: 20GB
Email: Unlimited
Addon Domain: 01
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
29,000               18,85010,150
2W- START PLUSRAM: 01GB
Băng thông: 40GB
Email: Unlimited
Addon Domain: 03
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
55,000               35,75019,250
3W- SILVERRAM: 02GB
Băng thông: Unlimited
Email: Unlimited
Addon Domain: 05
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
95,000               61,75033,250
4W- SILVER PLUSRAM: 03GB
Băng thông: 300GB
Email: Unlimited
Addon Domain: 07
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
145,000               94,25050,750
5W- GOLDRAM: 10GB
Băng thông: 400GB
Email: Unlimited
Addon Domain: 11
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
345,000             224,250120,750
CHOSTING WORDPRESS
1BK-WP01RAM: 750MB
Băng thông: 20GB
Email: Unlimited
Addon Domain: 01
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
50,000               32,50017,500
2BK-WP02RAM: 1.5GB
Băng thông: 50GB
Email: Unlimited
Addon Domain: 03
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
80,000               52,00028,000
3BK-WP03RAM: 2.5GB
Băng thông: Unlimited
Email: Unlimited
Addon Domain: 05
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
140,000               91,00049,000
4BK-WP04RAM: 4GB
Băng thông: Unlimited
Email: Unlimited
Addon Domain: 07
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
190,000             123,50066,500
5BK-WP05RAM: 8GB
Băng thông: Unlimited
Email: Unlimited
Addon Domain: 10
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
280,000             182,00098,000
D HOSTING GIÁ RẺ
1R01RAM: 300MB
Băng thông: 10GB
Email: Unlimited
Addon Domain: 0
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
19,000               12,3506,650
2R02RAM: 900MB
Băng thông: 50GB
Email: Unlimited
Addon Domain: 0
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
59,000               38,35020,650
3R03RAM: 1,5GB
Băng thông: Unlimited
Email: Unlimited
Addon Domain: 01
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
99,000               64,35034,650
4R04RAM: 2,5GB
Băng thông: Unlimited
Email: Unlimited
Addon Domain: 03
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
149,000               96,85052,150
5R05RAM: 6,5GB
Băng thông: Unlimited
Email: Unlimited
Addon Domain: 05
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
199,000             129,35069,650
EHOSTING DOANH NGHIỆP
1BK-DN01RAM: 2GB
Băng thông: Unlimited
Email: Unlimited
Addon Domain: 01
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
100,000               65,00035,000
2BK-DN02RAM: 4GB
Băng thông: Unlimited
Email: Unlimited
Addon Domain: 03
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
190,000             123,50066,500
3BK-DN03RAM: 06GB
Băng thông: Unlimited
Email: Unlimited
Addon Domain: 05
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
280,000             182,00098,000
4BK-DN04RAM: 8Gb
Băng thông: Unlimited
Email: Unlimited
Addon Domain: 7
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
420,000             273,000147,000
5BK-DN05RAM: 10GB
Băng thông: Unlimited
Email: Unlimited
Addon Domain: 11
Parked Domain: Unlimited
My SQL Account: Unlimited
Backup: 2 bản/tuần
500,000             325,000175,000
*Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Bạn có thể đăng ký các gói HOSTING tại đây: bkhost.vn

Những cụm từ tìm kiếm đồng nghĩa trên Google: bảng giá hosting, giá hosting

Bình luận