Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Web Hosting

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi Fatal Error Allowed Memory Size Exhausted trên cPanel

      Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi Fatal…

Hướng dẫn backup dữ liệu trên hosting cPanel

      Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn cách để backup dữ…

Quản lý tài khoản FTP trong Plesk

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác tạo và…

Hướng dẫn thêm Subdomain hoặc Addon Domain cho hosting Plesk

      Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn cách thêm Subdomain hay…

Hướng dẫn thay đổi phiên bản ASP.NET

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi phiên bản…

Hướng dẫn tăng thời gian thực thi trên Hosting Plesk

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn cách tăng thời gian thực…

Hướng dẫn sử dụng Email trên hosting Windows

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác sử dụng…

Hướng dẫn set quyền cho file và thư mục trên hosting Plesk

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác để set…

Hướng dẫn backup dữ liệu trên hosting Plesk

      Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác để…

Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin với quyền User

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cơ bản…