Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Tên miền Quốc tế

DNS: Bản ghi SPF là gì?

Bản ghi SPF đảm bảo rằng các máy chủ mail từ xa sẽ chấp nhận email từ tên miền của bạn chỉ…

DNS là gì ?

DNS là từ viết tắt trong tiếng Anh của Domain Name System, là Hệ thống phân giải tên được phát…

Bảo mật thông tin tên miền là gì ?

Khi Quý khách đăng ký một tên miền với nhà đăng ký tên miền, các thông tin tên miền của…

Ai quản lý các tên miền?

Tên miền quốc tế và tên miền quốc gia cấp 1 do tổ chức Internet Corporation for Assigned Names and…

Ai có thể đăng ký tên miền?

Tên miền quốc gia có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên miền quốc tế thì…