Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Mối quan hệ giữa domain và hosting

Lượt xem: 630 Thảo Luận: 2

DomainHosting là hai sản phẩm riêng biệt trên internet.  Bạn có thể mua domain và hosting ở 2 nhà cung cấp khác nhau đều được, ví dụ bạn mua domain tại nhà cung cấp bkhost.vn và thuê hosting tại nhân hòa. Tuy nhiên bạn nên mua domain và hosting của một nhà cung cấp để tiện cho việc quản lý,  dễ dàng nhờ hỗ trợ khi website sở hữu gặp sự cố gián đoạn.

Khi bạn mua hosting cho website chính là việc bạn đang thuê một folder để lưu trữ website của bạn trên mạng internet và tên miền chính là đường dẫn trỏ bạn và tất cả mọi người tìm đến folder chưa website của bạn.

Để hiểu một cách đơn giản hơn nữa thì Host giống như là ngôi nhà của bạn còn tên miền, domain như là địa chỉ ngôi nhà đó giúp moi người tìm đến nhà của bạn.Tuy vậy có một điều đặc biệt là ngôi nhà thì chỉ có 1 địa chỉ duy nhất nhưng website của bạn có thể có nhiều địa chỉ khác nhau, có nghĩa là bạn có thể trỏ nhiều domain về 1 website và trong trường hợp này bạn chỉ cần duy nhất 1 Host.

Tóm lại, tùy theo mục đích và nhu cầu sử dụng cũng như tính chất dự án triển khai mà chúng ta nên mua tên miền và hosting cùng lúc hoặc sau một khoảng thời gian nhất định hoặc chỉ mua tên miền hoặc chỉ mua hosting mà thôi.

Bạn có thể kiểm tra domain và mua domain, hosting tại đây: bkhost.vn

Bình luận