Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Hướng dẫn chạy suphp trên server linux cài đặt Directadmin

Lượt xem: 466 Thảo Luận: 2

Hướng dẫn chạy suphp trên server linux cài đặt Directadmin

1. Giới thiệu

Suphp là một modul tăng tính bảo mật cho server và thực thi php chạy dưới quyền của user sở hữu PHP scripts đó.

Ưu điểm của việc chạy suphp:
-PHP scripts được gọi từ web Server sẽ được chạy dưới quyền của user sở hữu PHP scripts đó.
-Tất cả những PHP Scripts không thuộc một user cụ thể nào đó sẽ không thể nào thực thi được hoặc user này sẽ không thể nào thực thi được các PHP Scripts của user khác. Điều này có nghĩa là khi một tài khoản nào đó bị đánh cắp, các scripts cũng không thể nào lây lan sang các tài khoản khác được.

Điểm yếu của suPHP là sử dụng CPU cao. Thêm vào đó, bạn không thể sử dụng Opcode Cache (như xCache) với suPHP.
-sử dụng suPHP nếu CPU load cao bạn có thể chuyển lại dùng DSO hoặc FastCGI.

2. Cài đặt

Để install suphp trong server directadmin,các bạn làm như sau:
Đăng nhập ssh với quyền root

cd /usr/local/directadmin/custombuild/
./build clean
./build update
./build set php5_cgi yes
./build set php5_cli no
./build all d
./build rewrite_confs

Quá trình build sẽ mất khoảng 30 phút,vữa đủ để chúng ta nhâm nhi ly cafe  và chờ kết quả.

Cuối cùng để kiểm tra suphp có thật sự làm việc hay không.Chúng ta viết 1 file php và chmod 777

touch /home/user/public_html/phpinfo.php
chmod 777 /home/user/public_html/phpinfo.php

Nếu bạn nhìn thấy “Internal Server Error” trên trình duyệt có nghĩa là Suphp đã hoàn thành tốt công việc của mình.

Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn.

Bình luận