Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm maldet

Lượt xem: 509 Thảo Luận: 2

     Xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt maidet cho vps sử dụng hệ điều hành linux . Maldet là một gói phần mềm tìm phần mềm độc hại trên các hệ thống Linux và các báo cáo về nó. Theo truyền thống, các hệ thống Linux thường được coi là được bảo vệ rất tốt, nhưng không miễn nhiễm với virus máy tính và phần mềm độc hại khác

     Để cài đặt maldet, đầu tiên các bạn cần đăng nhập vào VPS/Server sử dụng phương thức SSH bằng phần mềm putty. Sau đó, hãy bắt đầu gõ dòng lệnh để tải về:

# wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz

Giải nén:

# tar xfz maldetect-current.tar.gz

     Truy cập vào thư mục vừa giải nén:

# cd maldetect-*

     Và bắt đầu cài đặt bằng lệnh sau:

# ./install.sh

     Một số thông tin hiện ra, và khi cài đặt thành công,các bạn sẽ nhìn thấy các thông tin tương tự dưới đây:

maldet(11156): {sigup} performing signature update check…

maldet(11156): {sigup} local signature set is version 201205035915

maldet(11156): {sigup} latest signature set already installed

Hãy nhớ vị trí file cấu hình cho phần mềm sẽ nằm tại /usr/local/maldetect/conf.maldet nhé!

     Như vậy, các bạn đã cài đặt xong phần mềm maldet.

CẤU HÌNH MALDET

     Để cấu hình maldet, bạn có thể sử dụng nhiều công cụ chỉnh sửa file khác nhau, ở đây thuận tiện là vi editor. Bạn truy cập vào SSH thông qua phần mềm putty và nhập lệnh sau:

# vi /usr/local/maldetect/conf.maldet

     Các thông tin bạn có thể thay đổi:

email_alert (lựa chọn 0 hoặc 1): sẽ cho phép hệ thống gửi báo cáo nếu phát hiện malware hoặc khi hoàn thành tác vụ quét tới email được nêu dưới đây. (mặc định là 0)

email_addr: mục này bạn có thể nhập địa chỉ email muốn nhận thông tin liên quan tới việc scan malware hoặc các báo cáo khi tác vụ hoàn thành.

Tags:

Bình luận