Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Hướng Dẫn Cài Đặt SSL và HTTPS Cho Nginx Với CentOS 7

Lượt xem: 827 Thảo Luận: 2

Chào các bạn hôm nay BKHOST hướng dẫn các bạn cài đặt SSL sử dụng https nginx trên centos 7

Đầu tiên các bạn kiểm tra ssl chứng chỉ trên trang quản lý https://manage.bkhost.vn

Bước 1 : Đăng nhập qua SFTP bằng WinSCP với tài khoản root và di chuyển tới thư mục chứa các file cấu hình của Apache /etc/nginx/

Chuột phải chọn New > Directory, tạo thư mục ssl chứa các file chứng chỉ

Bên trong thư mục ssl tạo tiếp file chứa nội dung private key

Dán nội dung Private key vào và lưu lại, ở đây là khuyenmaibank-prikey.key

Tạo tiếp file chứa nội dung CRT và CA, dán nội dung CRT và CA vào và lưu lại, ở đây là khuyenmaibank-cert.crt

Sửa lại file Vhost

#vi /etc/nginx/khuyenmaibank.com/khuyenmaibank.conf

Khởi động lại Nginx

#systemctl restart nginx

Bước 2 : Kiểm tra chứng chỉ SSL 

Truy cập lại địa chỉ http://your-domain/

Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận