Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Hướng Dẫn Cài Đặt SSL và HTTPS Cho Apache Với CentOS 7

Lượt xem: 909 Thảo Luận: 2

Chào các bạn hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cài đặt SSL Comodo bản quyền lên Webserver centos 7

Đầu tiên bạn kiêm tra file chứng chỉ của bạn

Bước 1 : Cài đặt mod_ssl

Cài đặt mod_ssl:

#yum install mod_ssl

Truy cập ssl.conf  và sửa lại một số vị trí để cấu hình:

#vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

Khởi động lại Apache

#systemctl restart httpd

Bước 2 : Tạo file chứng chỉ và cấu hình Vhost

Đăng nhập qua SFTP bằng WinSCP với tài khoản root và di chuyển tới thư mục chứa các file cấu hình của Apache /etc/httpd/

Chuột phải chọn New > Directory, tạo thư mục ssl chứa các file chứng chỉ

Bên trong thư mục ssl tạo tiếp file chứa nội dung private key

Dán nội dung Private key vào và lưu lại, ở đâu là khuyenmaibank-prikey.key

Tạo tiếp file chứa nội dung CRT và CA, dán nội dung CRT và CA vào và lưu lại, ở đây là khuyenmaibank-cert.crt

Bước 3 : Kiểm tra SSL 

Cuối cùng ta Truy cập lại trang web của bạn kiểm tra SSL đã cài đặt thành công hay chưa 

Chúc các bạn thành công !

Bình luận