Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Update Apache HTTPD cho DirectAdmin

Lượt xem: 710 Thảo Luận: 2

1. Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại
# /usr/sbin/httpd -v

2. Build Apache
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build apache
./build php n
./build rewrite_confs

Chúc các bạn thành công !

Bình luận