Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Truyền dữ liệu từ ổ cứng thông qua Remote Desktop

Lượt xem: 636 Thảo Luận: 2

Cách thực hiện.

Mở menu Start và gõ mstsc để mở Remote Desktop Connection.

Click chọn phần Options

Khi giao diện được mở, vào tab Local Resources

Click nút more, bạn sẽ thấy một danh sách các tài nguyên bạn có thể forward đến máy đang được remote.

Sau khi click vào ổ đĩa bạn chọn, bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị trong máy tính của bạn, bạn có thể forward CD/DVD.

Giờ bạn có thể kết nối đến máy tính được remote

Bây giờ nếu bạn mở Explorer trên máy tính được remote bạn sẽ thấy ổ đĩa.

Bình luận