Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

tạo tài khoản ftp

Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên cPanel

       Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các bước để tạo…

Quản lý tài khoản FTP trong Plesk

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác tạo và…

Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin với quyền User

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cơ bản…

Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin

      Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các bước để tạo…