Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Sự khác nhau giữa Domain và Subdomain

Sự khác nhau giữa Domain và Subdomain

Hôm nay mình xin được chia sẻ sự khác nhau giữa Domain và Subdomain: Domain là địa chỉ bạn sử…