Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

phân quyền thư mục

Hướng dẫn set quyền cho file và thư mục trên hosting Plesk

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác để set…

Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin với quyền User

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cơ bản…