Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

đổi password

Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin với quyền User

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cơ bản…

Hướng dẫn thay đổi password của tài khoản quản trị hosting DirectAdmin

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn cách đổi password của tài…