Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

sử dụng gì để backup, restore database tốt nhất?

Lượt xem: 677 Thảo Luận: 2

Bạn nên sử dụng code backup My SQL Dumper để backup database của bạn.

My SQL Dumper hỗ trợ rất nhiều loại database và database dung lượng lớn.

Cách sử dụng:

Bạn download bản My SQL Dumper mới nhất tại website http://www.mysqldumper.net/

Upload thư mục chứa mã nguồn của My SQL Dumper lên hosting và chạy http://domain.com/thumuc_dumpper/

Để bắt đầu cài đặt chương trình: Chọn ngôn ngữ Vietnamese và click nút bấm Installation

Điền thông tin tên user database, mật khẩu user, databasename vào và chọn Kết nối tới MY SQL. Nếu các thông tin bạn điền đúng bạn sẽ cài đặt xong và có thể sử dụng các lựa chọn Sao lưu, phục hồi database qua cửa sổ làm việc của của My SQL Dumper

Bình luận