Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Hướng dẫn trỏ domain trực tiếp thông qua file hosts trên máy.

Lượt xem: 1124 Thảo Luận: 2

 

Bạn đã có tài khoản hosting nhưng bạn vừa mới thay đổi DNS của domain, hay chưa có domain, và bạn muốn truy cập domain của bạn trong khi chờ DNS cập nhật.
Bạn có thể thực hiện được điều này bằng cách thêm vào file hosts dòng sau (thay example.com bằng domain và IP server chứa tài khoản host của bạn):

VD:  210.211.125.100       www.example.com
        210.211.125.100      example.com

Bạn có thể tìm đường dẫn file hosts:
– Windows 7, 10

%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
Nếu OS bạn cài trên ổ C đường dẫn file hosts sẽ là:
C:\Windows\System32\Drivers\etc

Bước 2 bạn chỉnh sửa file host

Bạn check lại bằng cách ping 2 domain trên về IP đã trỏ ở trên chưa , nếu ping về đúng địa chỉ 210.211.125.100 thì bạn đã thành công rồi đó

Để gỡ bỏ bạn chỉ cần xóa 2 dòng trong file etc là được bạn nhé

– MAC

/private/etc/hosts hoặc /etc/hosts

– Unix
/etc/hosts

Chú ý: Nếu như bạn đã làm như trên nhưng không thấy truy cập được hoặc không có thì thay đổi so với khi thực hiện các bước trên.
Có thể trình duyệt của bạn đã lưu cấu hình website của bạn với thông tin DNS trước đó, bạn cần xóa cache của trình duyệt và tiến hành kiểm tra lại.

Bình luận