Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Hướng dẫn reset password root của Mysql trên Linux

Lượt xem: 689 Thảo Luận: 2
Khôi phục mật khẩu MySQL

Vì lý do gì đó nên đôi khi bạn lại quên mật khẩu đăng nhập vào MySQL với tài khoản Root để quản trị và cấu hình database.
BKHOST xin hướng dẫn các khách hàng đang sử dụng dịch vụ vps máy chủ ảo và máy chủ riêng dedicated server phương pháp lấy lại password root MySQL.

1. Đăng nhập vào server với quyền root

2. Ngừng dịch vụ MySQL
service mysqld stop (nếu không được thì service mysql stop )

3. Khởi động dịch vụ MySQL với chế độ không xác thực
mysqld_safe –skip-grant-tables &

4. Kết nối vào MySQL và cập nhật lại mật khẩu root
mysql -u root mysql> use mysql;
mysql> UPDATE user SET Password = PASSWORD (‘yournewpassword’) WHERE User=’root’;
mysql> FLUSH PRIVILEGES; mysql> quit

5. Tắt tất cả các dịch vụ MySQL
killall mysqld

6. Khởi động lại MySQL
service mysqld start

7. Thử kiểm tra kết nối đến MySQL bằng ROOT được chưa.
mysql -u root -p

Nếu đăng nhập thành công có nghĩa bạn đã đổi mật khẩu thành công. Hoặc nếu không tự thao tác được, bạn có thể liên hệ với đội ngũ kĩ thuật BKHOST để được xử lý nhanh nhất.

Bình luận