Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Hướng dẫn giảm dung lượng log mysql hoặc tắt ghi log mysql

Lượt xem: 438 Thảo Luận: 2

     Xin chào tất cả các , có nhiều bạn hỏi mình cách thức để giảm hoặc không lưu log mysql. Vì thế hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách thức để giảm đi dung lượng hoặc không lưu log mysql nữa

     Đầu tiên bạn đăng nhập ssh vào server và mở file /etc/my.cnf

Tìm đến dòng

log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log

     Bạn có thể bỏ dòng này nếu như không muốn ghi log mysql nữa

     Hoặc thêm vào 2 dòng sau nếu chưa có  (chỉ cho phép ghi log 7 ngày và ghi không quá 100MB)

expire_logs_days = 7

max_binlog_size = 100M

     Lưu file my.cnf lại và khởi động lại dịch vụ mysql bằng lệnh sau

service mysql restart

     Chúc các bạn thành công

Tags:

Bình luận