Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Hướng dẫn cập nhật IP cho VPS sử dụng DirectAdmin

Lượt xem: 503 Thảo Luận: 2
Để cập nhật lại IP cho VPS sử dụng DirectAdmin, bạn đăng nhập vào VPS thông qua SSH và chạy dòng lệnh:

sh /usr/local/directadmin/scripts/ipswap.sh Old_ip New_IP

Với Old IP là IP cũ VPS của bạn, New IP là IP mới mà bạn muốn thay đổi.Sau khi chạy dòng lệnh trên xong, bạn cần phải khởi động lại DirectAdmin để có hiệu lực bằng lệnh

service directadmin restart

Bình luận