Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Hạ cấp hoặc nâng cấp phiên bản PHP từ 5.6 xuống phiên bản PHP 5.5 ,5,4 ,5.3 ,5.2

Lượt xem: 776 Thảo Luận: 2

Trong một số trường hợp, Ban đầu bạn đã cài đặt theo tùy chọn PHP phiên bản 5.6 để sử dụng. Tuy nhiên, Bạn đang sử dụng website với mã nguồn đã quá cũ, một số hàm đã không còn sử dụng được trên phiên bản PHP 5.6.

Nếu Bạn không xử lý được vấn đề về code, nên giải pháp an toàn hơn là hạ cấp phiên bản PHP từ 5.6 xuống phiên bản 5.5 ,5,4 ,5.3 ,5.2

Tại bài viết này, chúng tôi xin hướng dẫn cơ bản hạ cấp từ php version 5.6 xuống 5.2 đối với VPS/Server có sử dụng DirectAdmin.

Bước 01: Đăng nhập SSH vào VPS

Lần lượt thực hiện các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild 
./build set php5_ver 5.2
./build update
./build php n

Khởi động lại dịch vụ webservice để kết thúc quá trình hạ cấp PHP:

services httpd restart

Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại:

php -v

Bình luận