Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Cách fix lỗi certificate khi remote trên window “Because of an error in data encryption, this session will end”

Lượt xem: 601 Thảo Luận: 2

Khi cài đặt VPS window nếu gặp trường hợp remote tới bị thông báo lỗi “Because of an error in data encryption, this session will end”

Cách fix như sau:

  1. Mở cmd gõ “regedit”.
  2. Mở theo đường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters

  1. xóa những registry subkey sau để fix lỗi:
    • Certificate
    • X509 Certificate (có thể có)
    • X509 Certificate ID (có thể có)
  2. Sau đó reboot lại VPS để nhận cấu hình mới và remote bình thường.

Bình luận