Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

xóa email

Hướng Dẫn Thay Đổi Ảnh Logo Của Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Ở “Bảng Điều Khiển Quản Trị”, Chọn “Hồ Sơ Công Ty” Bước 2: Chọn mục “Cá Nhân…

Hướng Dẫn Thay Đổi Ngôn Ngữ Của Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Ở “Bảng Điều Khiển Quản Trị”, Chọn “Hồ Sơ Công Ty” Bước 2: Chọn mục “Tiểu Sử”…

Hướng Dẫn Thay Đổi Email Khôi Phục Của Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Ở trang chủ “Bảng Điều Khiển Quản Trị”, Chọn biểu tượng “Hồ Sơ Công Ty” Bước 2:…

Hướng Dẫn Tạm Ngừng Email Người Dùng Trong Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Chọn email cần tạm dừng Bước 2: Chọn biểu tượng dấu ba chấm dọc (như hình dưới)….

Hướng dẫn Đăng nhập và Tạo email người dùng trong tài khoản Quản trị Admin Email Google Apps

  1/ Đăng nhập tài khoản BKHOST đã gửi – Vào link: Admin.google.com – Nhập Email và Mật Khẩu (như…