Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

xác minh 2 bước

Hướng Dẫn Xóa Email Người Dùng Trong Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Chọn email cần xóa Bước 2: Chọn biểu tượng dấu ba chấm dọc (như hình dưới). Chọn…

Hướng Dẫn Đổi Tên Email Người Dùng Trong Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Chọn email cần thay đổi Tên Bước 2: Chọn biểu tượng hình chiếc Bút (như hình dưới)…

Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu Email Người Dùng Trong Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Chọn email cần thay đổi mật khẩu Bước 2: Chọn biểu tượng khóa (như hình dưới) Bước…

Hướng dẫn Đăng nhập và Tạo email người dùng trong tài khoản Quản trị Admin Email Google Apps

  1/ Đăng nhập tài khoản BKHOST đã gửi – Vào link: Admin.google.com – Nhập Email và Mật Khẩu (như…