Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

thuê hosting

Hướng Dẫn Cài Đặt MultiPHP Cho DirectAdmin Trên Centos 7

Cài MultiPHP cho DirectAdmin Đôi khi chúng ta có rất nhiều website cùng chạy trên 1 VPS hay 1 server…

Hướng dẫn Fix lỗi setquota: Mountpoint (or device) / not found trên Directadmin Centos 7

Khi thêm 1 user hoặc thao tác cập nhật trên directadmin centos 7 chúng ta nhận thông báo như sau:…