Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

email server

HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN TRONG EMAIL SERVER

1. Đăng nhập vào link dưới đây: https://manage.bkhost.vn/clientarea.php (Tài khoản khách hàng trên BKHOST – Tài khoản BKHOST cung cấp tới…

Những nguyên nhân không nên dùng Email trong Web Hosting

Email trong web hosting là dịch vụ thư điện tử được cài đặt trong Web hosting. Thông thường, khi mua Shared…