Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Directadmin

Hướng dẫn kiểm tra chi tiết tài nguyên sử dụng trong hosting trên DirectAdmin

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn cách để kiểm tra chi…

Hướng dẫn kiểm tra băng thông đã sử dụng trong hosting trên DirectAdmin

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn cách để kiểm tra chi…

Hướng dẫn copy Database trong phpMyAdmin trên DirectAdmin

      Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn cách sao chép database…

Hướng dẫn cài đặt WordPress bằng ứng dụng Softaculous trên DirectAdmin

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt mã nguồn…

Hướng dẫn cài đặt Joomla bằng ứng dụng Softaculous trên DirectAdmin

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn cài đặt mã nguồn Joomla…

Hướng dẫn backup và restore dữ liệu hosting trên DirectAdmin

     Xin chào các bạn, trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn bạn các thao tác backup và…