Kiến Thức

Ý nghĩa của các đuôi tên miền

– .net: (viết tắt của từ “network”), nghĩa là mạng lưới, thường được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ Internet, các công ty kinh doanh website, và các tổ chức khác có liên hệ trực tiếp đến hạ tầng Internet. Ngoài ra, các công ty cũng thường chọn tên miền .net cho các website trên mạng Internet

– .org: viết tắt của từ “organization”, có nghĩa là tổ chức, thường được sử dụng bởi các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức liên kết thương mại.

-.biz: thường được sử dụng cho các trang web nhỏ

– .info: Phổ biến với các trang web chia sẻ về tài nguyên, thông tin.

-.name: là một loại tên miền đặc biệt chỉ sử dụng cho các cá nhân. Nó thường được sử dụng để mọi người dễ nhớ địa chỉ email hoặc website cá nhân của một người nào đó và thường trình bày những hình ảnh hay các thông tin cá nhân về người này.

.edu (Education): Tên miền dành cho các tổ chức giáo dục, trường học…

.gov (Government): Tên miền dành cho các cơ quan/tổ chức thuộc chính phủ.

.mobi (Mobile): Các chuyên trang dành cho điện thoại di động

.VN, .TK, .SG… Tên miền quốc gia (Việt Nam, Tokelau, Singapore …) Dùng mang lại độ tin tưởng cho người trong nước.

– .TV (tivi) Dành cho các chuyên trang về video/truyền thông/truyền hình…

Bạn có thể kiểm tra tên miền và đăng kí tên miền tại đây nhé: check ten mien

 

 

Exit mobile version