Kiến Thức

Tạo mail và đăng nhập webmail trên cpanel

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo mail hosting và đăng nhập bằng webmail trên cpanel

Đầu tiên các bạn đăng nhập vào hosting của mình

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn Create để hoàn thành

 

 

Chọn Email Accounts 

 

 

Chọn mail bạn muốn đăng nhập bằng webmail, tiếp đến chọn Access webmail để đăng nhập

 

 

Đăng nhập thành công sẽ hiển thị như hình dưới

 

 

Chúc các bạn thành công.

 

Exit mobile version